Mens &
concept

Stijn Out (1991) is sociaal-geograaf en ontwikkelt concepten rondom maat­schappelijke en filosofische vraag­stukken. Het wonderlijke raadsel van het mens-zijn staat centraal in zijn denken.

Een voorbeeld van zijn werk is het essay ‘Natuurmonumenten’, over de fysieke plaats van angst in de moderne maatschappij.

Daarnaast werkt Stijn graag met beeld en geluid, bijvoorbeeld in
‘Een geografie van de toekomst’, een korte film over de balans tussen technologie en menselijkheid.

LinkedIn  info@stijnout.nl